Enklere betaling av alle bompenger

Epass24 administrerer betaling av alle typer av bompenger slik som veiavgifter og rushtidsavgifter.  

Automatisk betaling

Det ilegges avgifter for alle kjøretøyer, inkludert utenlandsregistrerte kjøretøyer, som passerer bomstasjoner i Norge og Sverige. Avgiften blir registrert automatisk og faktura sendt til eiers adresse i etterkant.

Det er enklere med automatisk belastning. Med en konto hos Epass24 betales bompasseringene dine automatisk.

Betale en faktura

Epass24 er engasjert av en rekke bompengeselskaper i Europa for å informere bileiere om betaling av påløpte veiavgifter. 

Faktura med spesifikasjon av ilagte avgifter og betalingsinformasjon blir sendt til din adresse.

Du kan også betale med VISA eller Mastercard her.

 

Bompenger

Veiavgifter ilegges for å forbedre infrastruktur, vår helse og miljøet.

Bompengeselskaper

Veiavgifter er innført i de fleste land i Europa og administreres av bompengeselskaper.